Hình ảnh giới thiệu
Get the Flash Player to see this rotator.
Tin tức - sự kiện

Danh sách cấm thi

Bảng điểm thi kết thúc môn học

KY15DH-YH1,2

KY14TC1,2,3-XN1

KY14LT1-XN1

KY15LC1-XN1

KY15LC2-XN1

KY15CD-YH

KY15TC2-XN1

LỚP KY14DH-YH2

Còn tiếp >>

Thông báo

THÔNG BÁO VỀ QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ ĐIỂM

THÔNG BÁO PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP SAU NGÀY 10/7/2016

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP

THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM LỄ PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP

QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ VÀ QUẢN LÝ KẾT QUẢ HỌC TẬP , QUY CHẾ THI .

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC LẠI - THI LẠI

Còn tiếp >>

Cập nhật lịch thi

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC LẠI - THI LẠI THÁNG 7

CẬP NHẬT LỊCH THI TỐT NGHIỆP VÀ DANH SÁCH CHIA NHÓM CHUYỂN TRẠM 12DH-KY1,12CD-KY1

LỊCH THI THÁNG 8/2016

LỊCH THI THÁNG 7/2016 ( ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, LIÊN THÔNG , TRUNG CẤP ) CẬP NHẬT THÊM

DANH SÁCH CHIA CA THI MÔN DINH DƯỠNG VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM 9/7/2016

DANH SÁCH SINH VIÊN THI LẠI DINH DƯỠNG VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

THÔNG BÁO CA THI HÓA HỌC - HỌC LẠI THI LẠI ( KHOA ĐẠI CƯƠNG ) DỜI SANG NGÀY 23/7/2016

THÔNG BÁO CA THI TRUYỀN MÁU KY13DH-YH1,KY13DH-YH2 DỜI SANG NGÀY 23/7/2016

Còn tiếp >>

Cập nhật thời khóa biểu

Thời khóa biểu khoa Xét Nghiệm Y Học ( tuần 41 ) 2016 - 2017

Thời khóa biểu khoa Xét Nghiệm Y Học ( tuần 40 ) 2016 - 2017

Thời khóa biểu khoa Xét Nghiệm Y Học ( tuần 39 ) 2016 - 2017

Thời khóa biểu khoa Xét Nghiệm Y Học ( tuần 38 ) 2016 - 2017

Thời khóa biểu khoa Xét Nghiệm Y Học ( tuần 37 ) 2016 - 2017

Thời khóa biểu khoa Xét Nghiệm Y Học ( tuần 36 ) 2016 - 2017

Thời khóa biểu khoa Xét Nghiệm Y Học ( tuần 35 ) 2016 - 2017

Thời khóa biểu khoa Xét Nghiệm Y Học ( tuần 34 ) 2016 - 2017

Còn tiếp >>

Thông báo

THÔNG BÁO VỀ QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ ĐIỂM

THÔNG BÁO PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP SAU NGÀY 10/7/2016

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP

THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM LỄ PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC LẠI - THI LẠI

QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ VÀ QUẢN LÝ KẾT QUẢ HỌC TẬP , QUY CHẾ THI .

Trang liên kết