Hình ảnh giới thiệu
Get the Flash Player to see this rotator.
Tin tức - sự kiện

Cập Nhật Lịch Thi

THÔNG BÁO HOÃN THI NGÀY 22/5/2016

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC LẠI - THI LẠI NGÀY 22,24/5/2016

DANH SÁCH HỌC LẠI - THI LẠI NGÀY 14,15/5/2016

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN THÁNG 5 /2016 ( CẬP NHẬT BỔ SUNG THÊM )

LỊCH THI VÀ DANH SÁCH THI TỐT NGHIỆP 12LT3-XN1 VÀ THI LẠI TN HỆ LT , TRUNG CẤP ( CẬP NHẬT DANH SÁCH CHIA NHÓM )

LỊCH THI VÀ DANH SÁCH SINH VIÊN THI LẠI MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC LẠI - THI LẠI NGÀY 24/4/2016

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN THÁNG 4,5 /2016

Còn tiếp >>

Cập Nhật Thời Khóa Biểu

Thời khóa biểu khoa Xét Nghiệm Y Học ( tuần 35 ) 2016 - 2017

Thời khóa biểu khoa Xét Nghiệm Y Học ( tuần 34 ) 2016 - 2017

Thời khóa biểu khoa Xét Nghiệm Y Học ( tuần 33 ) 2016 - 2017

Thời khóa biểu khoa Xét Nghiệm Y Học ( tuần 32 ) 2016 - 2017

Thời khóa biểu khoa Xét Nghiệm Y Học ( tuần 31 ) 2016 - 2017

Thời khóa biểu khoa Xét Nghiệm Y Học ( tuần 30 ) 2015 - 2016

Thời khóa biểu khoa Xét Nghiệm Y Học ( tuần 29 ) 2015 - 2016

Thời khóa biểu khoa Xét Nghiệm Y Học ( tuần 27 ) 2015 - 2016

Còn tiếp >>

Thông báo

Trang liên kết