Hình ảnh giới thiệu
Get the Flash Player to see this rotator.
Tin tức - sự kiện

Cập Nhật Lịch Thi

LỊCH THI LÝ THUYẾT THỰC HÀNH THÁNG 9 HỆ LIÊN THÔNG

LỊCH THI THÁNG 8 HỆ LIÊN THÔNG

LỊCH THI TỐT NGHIỆP LÝ THUYẾT , THỰC HÀNH LỚP 11DH-KY1 , KY12CD-YH

LỊCH THI KÝ SINH TRÙNG 3 VÀ HÓA SINH 3

DANH SÁCH SINH VIÊN THI LẠI ĐIỀU DƯỠNG CƠ BAN - DINH DƯỠNG VSATTP

LỊCH THI THÁNG 6 ( ĐH - CĐ - LT -TC ) MỚI CẬP NHẬT

LỊCH THI TỐT NGHIỆP VÀ DANH SÁCH CHIA NHÓM LỚP 11LT2,3-XN1

DANH SÁCH CẤM THI SINH HỌC VÀ DI TRUYỀN ( KHÓA 14 ) CHÍNH QUY

Còn tiếp >>

Thông báo

QUY TRÌNH TỔ CHỨC THI HỌC PHẦN

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN VÀ CÂU HỎI THI LỊCH SỬ VN CẬN HIỆN ĐẠI

THÔNG BÁO XÉT HỌC BỔNG VÀ GIẢM HỌC PHÍ 2013-2014

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

XÉT TUYỂN GIẢNG VIÊN KHOA KTYH ( LẦN 2 )

THỜI KHÓA BIỂU ĐẠI CƯƠNG KHÓA 2014 ( CHÍNH THỨC )

THỜI KHÓA BIỂU ĐẠI CƯƠNG KHÓA 2014

Còn tiếp >>

Cập Nhật Thời Khóa Biểu

Thời khóa biểu khoa KTYH ( tuần 1 ) 2014 - 2015

Thời khóa biểu khoa KTYH ( tuần 48 ) 2014 - 2015

Thời khóa biểu khoa KTYH ( tuần 47 ) 2014 - 2015

Thời khóa biểu khoa KTYH ( tuần 46 ) 2014 - 2015

Thời khóa biểu khoa KTYH ( tuần 45 ) 2014 - 2015

Thời khóa biểu khoa KTYH ( tuần 44 ) 2014 - 2015

Thời khóa biểu khoa KTYH ( tuần 43 ) 2014 - 2015

Thời khóa biểu khoa KTYH ( tuần 42 ) 2014 - 2015

Còn tiếp >>

Thông báo

QUY TRÌNH TỔ CHỨC THI HỌC PHẦN

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN VÀ CÂU HỎI THI LỊCH SỬ VN CẬN HIỆN ĐẠI

THÔNG BÁO XÉT HỌC BỔNG VÀ GIẢM HỌC PHÍ 2013-2014

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THỜI KHÓA BIỂU ĐẠI CƯƠNG KHÓA 2014 ( CHÍNH THỨC )

THỜI KHÓA BIỂU ĐẠI CƯƠNG KHÓA 2014

THÔNG BÁO GẤP ( V/v tổ chức thi tốt nghiệp cho Nhóm 1 lớp KY11LT1 – XN1,2 )

Trang liên kết

Khoa Kỹ Thuật Y Học - Đại học Quốc Tế Hồng Bàng
Địa chỉ: 213 Hòa Bình, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.66536680 - Email: medtech@hbu.edu.vn

Copyrights by Hong Bang University International 2013 http://www.hbu.edu.vn