Hình ảnh giới thiệu
Get the Flash Player to see this rotator.
Tin tức - sự kiện

Danh sách cấm thi

Bảng điểm thi kết thúc môn học

LỚP KY14DH-YH2

DANH SÁCH HỌC LẠI THI LẠI NĂM 2016

LỚP KY14CD-YH1

LỚP KY13DH-YH1,2

LỚP KY13CD-YH

LỚP KY13LT2-XN1

LỚP KY14LT2-XN1

Còn tiếp >>

Thông báo

THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM LỄ PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP

QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ VÀ QUẢN LÝ KẾT QUẢ HỌC TẬP , QUY CHẾ THI .

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC LẠI - THI LẠI

Cập nhật lịch thi

LỊCH THI THÁNG 7/2016 ( ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, LIÊN THÔNG , TRUNG CẤP )

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC LẠI - THI LẠI THÁNG 6

DANH SÁCH HỌC LẠI - THI LẠI ( NGÀY 22/5/2016 DỜI SANG 12/6/2016 )

THÔNG BÁO DỜI CA THI NGÀY 22/5/2016

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐÓNG HỌC PHÍ

ĐIỂM THI THỰC HÀNH TỐT NGHIỆP

LỊCH THI THÁNG 6/2016 ( ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, LIÊN THÔNG , TRUNG CẤP )

THÔNG BÁO HOÃN THI NGÀY 22/5/2016

Còn tiếp >>

Cập nhật thời khóa biểu

Thời khóa biểu khoa Xét Nghiệm Y Học ( tuần 38 ) 2016 - 2017

Thời khóa biểu khoa Xét Nghiệm Y Học ( tuần 37 ) 2016 - 2017

Thời khóa biểu khoa Xét Nghiệm Y Học ( tuần 36 ) 2016 - 2017

Thời khóa biểu khoa Xét Nghiệm Y Học ( tuần 35 ) 2016 - 2017

Thời khóa biểu khoa Xét Nghiệm Y Học ( tuần 34 ) 2016 - 2017

Thời khóa biểu khoa Xét Nghiệm Y Học ( tuần 33 ) 2016 - 2017

Thời khóa biểu khoa Xét Nghiệm Y Học ( tuần 32 ) 2016 - 2017

Thời khóa biểu khoa Xét Nghiệm Y Học ( tuần 31 ) 2016 - 2017

Còn tiếp >>

Thông báo

THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM LỄ PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC LẠI - THI LẠI

QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ VÀ QUẢN LÝ KẾT QUẢ HỌC TẬP , QUY CHẾ THI .

Trang liên kết